juni 19, 2024

Wie zijn wij?

Huurdersstichting Bloemenbuurt Enkhuizen (HSBBE), voormalig Bewonerscommissie Bloemenbuurt Enkhuizen (BCBBE) is sinds 7 januari 2020 als rechtsvorm een huurdersorganisatie, met volledige rechtsbevoegdheid, (op wijkniveau) gezeteld te Enkhuizen.

Wij zijn huurders uit de Bloemenbuurt, onafhankelijk en bekommeren ons om alle facetten die met de huurders van de Bloemenbuurt, het huren, de woningen en de leefomgeving e.d. te maken hebben. Dit in een zo breed mogelijke context.

De stichting heeft ten doel het – in het kader van de volkshuisvesting en de Wohv – het behartigen van de belangen van de huurders en/of bewonerscommissies als vertegenwoordigers van huurders van 8 complexen van Bloemenbuurt Enkhuizen, te weten Asterstraat, Begoniastraat, Goudsbloemstraat, Violenstraat, Tulpenplein, Anjerstraat, Dahliastraat, Anemonenstraat, in beheer bij en/of eigendom van de te Enkhuizen gevestigde stichting Woondiensten Enkhuizen.

De huurders die dit niet willen, kunnen zich schriftelijk afmelden via ons contactformulier of brief. Wij verzoeken je dan je voor en achternaam en je adres erbij te vermelden.

De koopwoningbewoners en individuele zaken mogen wij helaas niet behartigen.

Bestuursleden zijn:

Voorzitter: Widia de Jong-Baldewsing (Sloopwoningen, overige woningen, Flora & Fauna)  06-12949547

Secretaris: Paula Appelman 

Wij hebben nog openstaande plek voor een Penningmeester

Overige portefeuilles worden onder elkaar verdeeld.

Wil jij ook als huurder van de Bloemenbuurt bijdragen/als klankbord meedoen of heb je over onze stichting vragen of tips? (links met informatie of tips over de buurt of bepaalde ontwikkelingen die de woningen, huurders, leefomgeving e.d. aangaan bijvoorbeeld) Of heb je een andere vraag?

Dan kun je ons natuurlijk een berichtje sturen naar ons Algemeen E-mail adres: info@hsbbe.nl

Wij hebben eenmaal in het jaar een algemene vergadering/bewonersbijeenkomst.

Waar staat Huurdersstichting Bloemenbuurt Enkhuizen *HSBBE voor:

  1. Wij komen op voor de belangen van alle huurders van de Bloemenbuurt Enkhuizen en hun leefomgeving.
  2. Wij staan voor transparantie en eerlijkheid over wat er speelt en leeft in de wijk en om deze informatie correct te verspreiden.
  3. Wij staan voor loyaliteit aan de huurders van de Bloemenbuurt en zijn een onafhankelijke partij.
  4. Wij staan voor controle over het beleid en uitvoering van zowel WelWonen, de HAR, als de Gemeente Enkhuizen. Wij toetsen op vraagstukken, mededelingen van onze wijk en alle andere zaken die onze woningen en leefomgeving betreffen.
  5. Wij staan voor het zo volledig mogelijk informeren van bestaande en nieuwe bewoners aangaande hun rechten en plichten.
  6. Wij staan voor duidelijke, eerlijke en vriendelijke sociale statuten van WelWonen voor alle bewoners van de Bloemenbuurt.
  7. Wij staan voor het naleven van de huurdersrechten en de huurdersbelangen voor alle bewoners.

Wil jij ook als huurder van de Bloemenbuurt bijdragen/meedoen of heb je over onze stichting vragen of tips? (links met informatie of tips over de buurt of bepaalde ontwikkelingen die de woningen, huurders, leefomgeving e.d. aangaan bijvoorbeeld) Of heb je een andere vraag? Dan kun je ons natuurlijk een berichtje sturen met ons contactformulier.

 

KVK 76927997