juni 19, 2024

Standpunten HVB

Een aantal standpunten waar wij voor staan;

 1. Dat wet, en regelgeving en beleid door de woningcorporatie wordt nageleefd
 2. Dat procesvoeringen die de Bloemenbuurt betreffen juist worden uitgevoerd
 3. Dat er jaarlijkse huurdersbijeenkomsten georganiseerd worden door Welwonen, en de huurdersbelangenbehartiger afzonderlijk, waarbij iedereen hetzelfde antwoord krijgt en plenair vragen kan stellen.
 4. Dat er getoetst wordt dat wet,- en regelgeving wordt nageleefd
 5. Dat iedere huurder zich bij de HVB kan aansluiten
 6. Dat iedere reguliere huurder gelijke rechten heeft
 7. Dat een ieder respect verdiend en een goede onderhouden woning
 8. Dat er regelmatig en juiste informatie aan de huurders wordt verstrekt
 9. Dat de huurders niet “uitgerookt” worden bij projecten
 10. Dat huurders van te voren worden geïnformeerd voordat er werkzaamheden worden verricht
 11. Kortom … dat de huurdersrechten, Woningwet, Btiv en Wohv e.d. gerespecteerd worden

Verder natuurlijk ook;

 1. Energiebesparende maatregelen en verduurzaming van de woningen kan veel sneller
 2. Het isolatiemateriaal is nu bolletjes en vliegt op straat bij het weghalen. Dit is zeer slecht voor het milieu. Er moet beter isolatiemateriaal gebruikt worden.
 3. Er is teveel achterstallig onderhoud wat Welwonen heeft opgebouwd in de afgelopen jaren. Het wordt tijd dat dit eindelijk wordt opgelost.
 4. Er wordt niet altijd op klachten van huurders gereageerd. Dit kan beter
 5. De stegen zijn slecht onderhouden. De tegels vaak schots en scheef en gevaarlijk gelegd. Het onkruid wordt veelal niet weggehaald. Dit dient opgelost te worden
 6. Dat de leefomgeving, natuur en woongenot niet zonder meer wordt aangetast
 7. Dat de parkeerplaatsen voor de nieuwe woningen Begoniastraat z.s.m. worden gemaakt
 8. Bij nieuwe woningen betere ontwerpen laten maken. Scheven muren met een huurverhoging vinden wij not done.
 9. Wij staan ervoor elkaar te helpen om het weer een mooie en gezellige buurt te laten worden
 10.  En zo meer